skip to Main Content
EU4BUSINESS PODRŽAO SA 4.7 MILIONA EURA PODUZETNIKE, TURIZAM I POLJOPRIVREDU U BIH

EU4BUSINESS PODRŽAO SA 4.7 MILIONA EURA PODUZETNIKE, TURIZAM I POLJOPRIVREDU U BIH

EU4Business projekt najavljuje početak provođenja 34 razvojna projekta koji pružaju podršku u turizmu, poljoprivredi i ruralnom razvoju i razvoju poduzetništva u Bosni i Hercegovini, te tako doprinose povećanju konkurentnosti, zadržavanju i stvaranju poslova.

Projekti su izabrani u skladu sa kriterijima četiri javna poziva koje je EU4Business objavio u periodu 2019.-2020. godina za:

 • razvojna partnerstva u turizmu,
 • poduzetništvo,
 • farmere/poljoprivrednike i zadruge koje se bave primarnom proizvodnjom,
 • firme i zadruge koje se bave procesuiranjem poljoprivrednih proizvoda, stvaranjem dodane vrijednosti i marketingom.

Podržani su sljedeći razvojni projekti i korisnici:

Poduzetništvo:

 1. Program podrške mladima u oblasti informacionih tehnologija, Lokalno partnerstvo Banja Luka;
 2. Centar poduzetništva, Lokalno partnerstvo Sarajevo;
 3. Projekat Međuopćinska saradnja za bolju i inkluzivniju podršku biznisima, Lokalno partnerstvo općina Jablanica, Kakanj i Konjic;
 4. Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao, Lokalno partnerstvo Bosanski Petrovac;
 5. TREIN – TRavnik Entrepreneurship and Innovation Network, Lokalno partnerstvo Travnik.

Poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralni razvoj:

1)     Agro Mašić d.o.o., Gradačac;

2)     Agro Živanović d.o.o., Bijeljina;

3)     Agro Stef d.o.o., Han Pijesak;

4)     Andrić-Farm d.o.o., Pelagićevo;

5)     Braća Pavlović d.o.o., Šamac;

6)     Farma Arsenić d.o.o., Kozarska Dubica;

7)     Farma Brojler Produkt d.o.o., Prnjavor;

8)     Farma Podhum d.o.o., Livno;

9)     Farma Škundrić s.p., Prijedor;

10)  SANEL poljoprivredni obrt, Odžak;

11)  Eko Sir Puđa d.o.o., Golinjevo/Miši;Farmavit d.o.o., Ljubinje;

12)  MI TRIVAS d.o.o., Vijaka;

13)  Mljekara Smajić d.o.o., Ratkovići;

14)  Očuzobrt, Uvorići;

15)  Pašalić obrt, Dolipolje;

16)  Podrumi Andrija d.o.o., Čitluk;

17)  Podrumi Vukoje 1982 d.o.o., Hrupjela;

18)  Poljorad d.o.o., Turbe-Travnik;

19)  Vimargrupe d.o.o., Arnautovići;

20)  Vinarija Jungić d.o.o., Markovac.

 

Turizam: *

 1. „Feel Kozara“, vodeći aplikant – Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”;
 2. „Zelene destinacije u dolini gornjeg toka Sane i Plive“, vodeći aplikant – Opština Mrkonjić Grad;
 3. „Staza stare pruge”, vodeći aplikant – Regionalna razvojna agencija (REZ);
 4. „Sarajevo, grad na otvorenom”, vodeći aplikant- Lupon Ventures d.o.o.;
 5. „Magična penjališta”, vodeći aplikant – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo;
 6. „Enjoy Sarajevo-Romanija Region”, vodeći aplikant- Turistička organizacija Jahorina – Grad Istočno Sarajevo;
 7. „Virtualna stvarnost u Perućici”, vodeći aplikant – Javna ustanova Nacionalni park “Sutjeska”;
 8. „Ćiro – put svjetske baštine“, vodeći aplikant – Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu – REDAH.

Više detalja o samim projektima i korisnicima možete naći na EU4Business interaktivnoj mapi: https://eu4business.ba/interaktivna-mapa/

EU4Business jača kapacitet Bosne i Hercegovine za ekonomski rast i zapošljavanje razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Za ovu svrhu namijenjeno je ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). Projekat zajednički provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine

Dokumenti:

Infografika (PDF)

Komentariši

Back To Top