skip to Main Content

EU I NJEMAČKA VLADA SA 4,2 MILIONA EURA PODRŽALI 34 RAZVOJNA PROJEKTA U IZVOZNO-ORIJENTIRANIM SEKTORIMA U BIH

Richard Máša, šef Kooperacija pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, dao je izjavu povodom objave rezultata 2 javna poziva EU4Business projekta u izvozno-orijentisanim sektorima.

 

EU4Business je danas najavio početak provođenja 34 razvojna projekta, usmjerena ka podršci izvozno-orijentisanim sektorima u Bosni i Hercegovini. Vrijednost projekata je 4,2 miliona eura, a njihova provedba će doprinijeti povećanju izvoza te zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

34 projekta su izabrana u skladu sa kriterijima dva javna poziva koje je EU4Business objavio u 2019. godini:

 • partnerstva u izvozno-orijentisanim sektorima i
 • poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća.

Računajući i vlastita ulaganja realizatora, ukupna vrijednost projekata iznosi 7,1 milion eura.

Više detalja o samim projektima i korisnicima možete naći na EU4Business interaktivnoj mapi: https://eu4business.ba/interaktivna-mapa-rezultata-u-izvozno-orijentisanim-sektorima/

Odabrani su sljedeći projekti:

Partnerstva u izvozno-orijentisanim sektorima:

 1. Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora u Hercegovini, vodeći realizator: Udruženje drvni klaster Hercegovina, Mostar
 2. Bolja zaštita površine za bolje metalne proizvode – BetMet, vodeći realizator: Udruženje za poduzetništvo i poslovanje LiNK, Mostar
 3. CeDICo – Centar za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost metalne industrije u regiji Središnja Bosna, vodeći realizator: Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici
 4. Centar za digitalizaciju za unapređenje konkurentnosti i inovacija u MSP-ima – DigIT MSP, vodeći realizator: Privredna komora Republike Srpske Banja Luka
 5. EXPO-CERTinno – Podrška bh. kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama, vodeći realizator: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Sarajevo
 6. FAB-LAB – Ekonomija zasnovana na inovacijama, vodeći realizator: Razvojna agencija općine Tešanj – TRA
 7. Gradiška – grad drvo-prerade, vodeći realizator: Grad Gradiška
 8. Povećavanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća kroz digitalizaciju – IC SMED, vodeći realizator: Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru
 9. NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures, vodeći realizator: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka
 10. Obezbjeđivanje dostupnosti resursa za drvoprerađivačka preduzeća, u cilju povećanja izvoza, stvaranjem fokalne tačke u regiji Prijedor – REPRO, vodeći realizator: Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“

 Poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća:

 1. Inovativna laboratorija za podršku izvozu-InoλLab, realizator: Alternativa d.o.o. Sarajevo
 2. Razvoj softvera za vizualizaciju proizvoda i e-poslovanje, realizator: Artisan d.o.o. Tešanj
 3. Digitalizacija proizvodnje kalupa za furnir, realizator: Čajavec Company a.d. Šipovo
 4. Povećanja produktivnosti – uvođenje cjelovitog programa Lean – Six Sigma i nabava robota za zavarivanje, realizator: Č.J d.o.o. Bihać
 5. Povećanje konkurentnosti kroz povećanje inovacija, unapređenje proizvodnje i povećanje stepena finalizacije proizvoda (motocikli TORINI), realizator: Cromex d.o.o. Prijedor
 6. Razvoj proizvoda i tehnologije, obuka osoblja i modernizacija opreme za proizvodnju čeličnih konstrukcija, realizator: Ferrostil-MONT d.o.o. Prnjavor
 7. Jačanje konkurentnosti kompanije tehnološki inovativnim unapređenjem proizvodnje i promocijom novih usluga, realizator: GAT d.o.o. Sanski Most
 8. Digitalizacija poslovanja kroz uvođenje ERP sistema i implementaciju platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta, realizator: Glovis d.o.o. Zenica
 9. Završetak proizvodnje rezervoara od nehrđajućeg čelika i razvoj inovativnih računarskih programa za projektovanje i proizvodnju metalnih posuda, realizator: Holzex Group d.o.o. Banja Luka
 10. Proširenje asortimana proizvoda, modernizacija proizvodnog procesa i digitalizacija, realizator: GMP Kompani d.o.o. Banja Luka
 11. Razvoj i implementacija novog poslovnog modela – Masterwood, realizator: Masterwood d.o.o. Kozarac
 12. Novi koncepti metodologije za povećanje konkurentnosti – NMCIC, realizator: Maxmara d.o.o. Banja Luka
 13. Diverzifikacija prodajnog asortimana i optimizacija proizvodnog procesa, realizator: MIVIKO d.o.o. Posušje
 14. Brend koji vrijedi više, realizator: MS & Wood d.d.o. Fojnica
 15. Unapređenje inovativnih kapaciteta uvođenjem standarda i novih tehnologija u proizvodnju, realizator: Procesna oprema inženjering d.o.o Laktaši
 16. Jačanje inovativnih kapaciteta i povećanje izvoza, realizator: PROINOX FM d.o.o. Laktaši
 17. Izgradnja inovativnog dizajnerskog Brenda, realizator: Rukotvorine d.o.o. Konjic
 18. Inovacije u razvoju, proizvodnji i digitalnom marketingu za povećanje konkurentnosti, realizator: Saga d.o.o. Žepče
 19. Jačanje kapaciteta kompanije kroz inovacije poslovnih i tehnoloških procesa, realizator: SIK d.o.o. Mostar
 20. Nadogradnja inovativnog asortimana proizvoda “Pametna kuća / zgrada, hotelsko upravljanje”, TEM Mandeks d.o.o. Široki Brijeg
 21. Uspostavljanje proizvodnje hidrauličnih cilindara u novom proizvodnom pogonu, realizator: Termika d.o.o. Zenica
 22. Fleksibilna automatizacija robotizacijom proizvodnih procesa, realizator: Tikt Manufaktura d.o.o. Gradiška
 23. Izgradnja proizvodnih kapaciteta, razvoj inovativnih proizvoda i digitalizacija preduzeća, realizator: Tri Best d.o.o. Banja Luka
 24. Pokretanje nove proizvodne linije – proizvodnja metalnih dijelova stolica, realizator: Wood Team d.o.o. Ilijaš

EU4Business je projekat Evropske unije čiji je cilj jačanje kapaciteta BiH za ekonomski rast i zapošljavanje poticanjem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. EU4Business je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 milion eura. Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business dio je Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH vlade SR Njemačke.

 

 

 

 

Komentariši

Back To Top