skip to Main Content
Informacija Za Aplikante Poziva Za Dostavljanje Punih Aplikacija Za Partnerstva U Izvozno Orijentisanim Sektorima

Informacija za aplikante Poziva za dostavljanje punih aplikacija za partnerstva u izvozno orijentisanim sektorima

Ovim putem obavještavamo aplikante da je krajnji rok za podnošenje punih aplikacija unutar Javnog poziva za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u izvozno-orijentisanim sektorima pomjeren za 31.3.2020. godine u 12:00 h. Do navedenog roka, aplikanti su u obavezi podnijeti i svu prateću dokumentaciju navedenu u Smjernicama za aplikante (uključujući dokumentaciju za građevinske radove) putem EU4Business portala, kao i dostaviti originale ili ovjerene fotokopije prateće dokumentacije (datum pošte mora biti 30.03. prije 12:00 h) na dole navedenu adresu:

EU4Business projekt
Vrbanja 1 (SCC Office Tower, 12. sprat)
71000 Sarajevo

Komentariši

Back To Top