skip to Main Content

GET Ahead obuka – podsticaj ženama u biznisu

  • 19 Januara, 2022

Krajem prošle godine Međunarodna organizacija rada je uz podršku Evropske unije i Savezne Republike Njemačke u okviru EU4Business i EU4BusinessRecovery projekata u Bosni…

Back To Top