skip to Main Content

U okviru novog projekta Evropske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke – EU4BusinessRecovery za pomoć poduzetnicima u borbi protiv posljedica izazvanih Covid-19 pandemijom, GIZ je objavio javni poziv za prijavu projekata u oblasti metalnog i drvnog sektora.

Više od 4,2 miliona eura bespovratnih sredstava dodijeljeno je za projekte koji podržavaju razvoj konkurentnosti u izvozno-orijentisanim sektorima i te za projekte koji poboljšavaju inovativne kapacitete mikro, malih i srednjih poduzeća.

Odabrano je 10 projekata razvojnih partnerstava, kao i 24 projekta u vezi poboljšanja inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća. Projekti su izabrani u skladu sa kriterijima dva javna poziva koje je EU4Business objavio u 2019. godini.  Ukupna vrijednost projekata iznosi više od 7,1 miliona eura, uključujući sopstvena ulaganja realizatora projekata.

Više detalja o samim projektima i korisnicima možete naći na EU4Business interaktivnoj mapi o rezultatima u izvozno-orijentisanim sektorima.

Odabrani su sljedeći projekti:

Partnerstva u izvozno-orijentisanim sektorima:

 1. Jačanje konkurentnosti drvoprerađivačkog sektora u Hercegovini, vodeći realizator: Udruženje drvni klaster Hercegovina, Mostar
 1. Bolja zaštita površine za bolje metalne proizvode – BetMet, vodeći realizator: Udruženje za poduzetništvo i poslovanje LiNK, Mostar
 1. CeDICo – Centar za digitalizaciju, inovacije i konkurentnost metalne industrije u regiji Središnja Bosna, vodeći realizator: Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici
 2. Centar za digitalizaciju za unapređenje konkurentnosti i inovacija u MSP-ima – DigIT MSP, vodeći realizator: Privredna komora Republike Srpske Banja Luka
 3. EXPO-CERTinno – Podrška bh. kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama, vodeći realizator: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Sarajevo
 4. FAB-LAB – Ekonomija zasnovana na inovacijama, vodeći realizator: Razvojna agencija općine Tešanj – TRA
 1. Gradiška – grad drvo-prerade, vodeći realizator: Grad Gradiška
 2. Povećavanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća kroz digitalizaciju – IC SMED, vodeći realizator: Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru
 3. NOVALIS – Network of Value Adding Local Innovation Structures, vodeći realizator: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka
 4. Obezbjeđivanje dostupnosti resursa za drvoprerađivačka preduzeća, u cilju povećanja izvoza, stvaranjem fokalne tačke u regiji Prijedor – REPRO, vodeći realizator: Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“

Poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća:

 1. Inovativna laboratorija za podršku izvozu-InoλLab, realizator: Alternativa d.o.o. Sarajevo
 2. Razvoj softvera za vizualizaciju proizvoda i e-poslovanje, realizator: Artisan d.o.o. Tešanj
 3. Digitalizacija proizvodnje kalupa za furnir, realizator: Čajavec Company a.d. Šipovo
 4. Povećanja produktivnosti – uvođenje cjelovitog programa Lean – Six Sigma i nabava robota za zavarivanje, realizator: Č.J d.o.o. Bihać
 5. Povećanje konkurentnosti kroz povećanje inovacija, unapređenje proizvodnje i povećanje stepena finalizacije proizvoda (motocikli TORINI), realizator: Cromex d.o.o. Prijedor
 6. Razvoj proizvoda i tehnologije, obuka osoblja i modernizacija opreme za proizvodnju čeličnih konstrukcija, realizator: Ferrostil-MONT d.o.o. Prnjavor
 7. Jačanje konkurentnosti kompanije tehnološki inovativnim unapređenjem proizvodnje i promocijom novih usluga, realizator: GAT d.o.o. Sanski Most
 8. Digitalizacija poslovanja kroz uvođenje ERP sistema i implementaciju platforme za digitalizaciju održavanja dječijih igrališta, realizator: Glovis d.o.o. Zenica
 9. Završetak proizvodnje rezervoara od nehrđajućeg čelika i razvoj inovativnih računarskih programa za projektovanje i proizvodnju metalnih posuda, realizator: Holzex Group d.o.o. Banja Luka
 10. Proširenje asortimana proizvoda, modernizacija proizvodnog procesa i digitalizacija, realizator: GMP Kompani d.o.o. Banja Luka
 11. Razvoj i implementacija novog poslovnog modela – Masterwood, realizator: Masterwood d.o.o. Kozarac
 12. Novi koncepti metodologije za povećanje konkurentnosti – NMCIC, realizator: Maxmara d.o.o. Banja Luka
 13. Diverzifikacija prodajnog asortimana i optimizacija proizvodnog procesa, realizator: MIVIKO d.o.o. Posušje
 14. Brend koji vrijedi više, realizator: MS & Wood d.d.o. Fojnica
 15. Unapređenje inovativnih kapaciteta uvođenjem standarda i novih tehnologija u proizvodnju, realizator: Procesna oprema inženjering d.o.o Laktaši
 16. Jačanje inovativnih kapaciteta i povećanje izvoza, realizator: PROINOX FM d.o.o. Laktaši
 17. Izgradnja inovativnog dizajnerskog Brenda, realizator: Rukotvorine d.o.o. Konjic
 18. Inovacije u razvoju, proizvodnji i digitalnom marketingu za povećanje konkurentnosti, realizator: Saga d.o.o. Žepče
 19. Jačanje kapaciteta kompanije kroz inovacije poslovnih i tehnoloških procesa, realizator: SIK d.o.o. Mostar
 20. Nadogradnja inovativnog asortimana proizvoda “Pametna kuća / zgrada, hotelsko upravljanje”, TEM Mandeks d.o.o. Široki Brijeg
 21. Uspostavljanje proizvodnje hidrauličnih cilindara u novom proizvodnom pogonu, realizator: Termika d.o.o. Zenica
 22. Fleksibilna automatizacija robotizacijom proizvodnih procesa, realizator: Tikt Manufaktura d.o.o. Gradiška
 23. Izgradnja proizvodnih kapaciteta, razvoj inovativnih proizvoda i digitalizacija preduzeća, realizator: Tri Best d.o.o. Banja Luka
 24. Pokretanje nove proizvodne linije – proizvodnja metalnih dijelova stolica, realizator: Wood Team d.o.o. Ilijaš

GIZ provodi dio projekta EU4Business koji podržava razvoj konkurentnosti u izvozno-orijentisanim sektorima.

Back To Top