skip to Main Content
Obavijest

Obavijest

U skladu sa smjernicama kriznog štaba Međunarodne organizacije rada, koje se odnose na poštivanje higijensko – epidemioloških mjera, a s ciljem smanjenja širenja zaraze koronavirusom (COVID-19), projektno osoblje Međunarodne organizacije rada u BiH će radne procese i dalje obavljati od kuće.

Upućujemo sve zainteresovane da komunikaciju sa našim osobljem obavljaju putem elektronske pošte na slijedeću adresu: eu4business@ilo.org ili na kontakt broj: 061 997 373.

Komentariši

Back To Top