skip to Main Content

Poduzetništvo

ILO provodi dio EU4Business projekta koji je usmjeren na razvoj poduzetništva.

1 milion EUR je dostupan putem grantova za podršku poduzetnika koji pripadaju mladima i ugroženim grupama.

Na osnovu nalaza Procjene razvoja poslovnih usluga na tržištu (očekuje se do kraja 2018. godine), procijeniti će se kapaciteti ponude i potražnje razvoj poduzetništva na lokalnom nivou.

Nakon procjene, ograničeni Poziv za dostavu prijedloga za stvaranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje od kojih se očekuje da ostvare projektne ciljeve, će biti objavljen.

600.000 EUR će biti dostupno za inkluzivne modele poduzetništva u okviru izvoznog sektora čiji krajnji korisnici će biti mladi poduzetnici do 30 godina starosti.

400.000 EUR će podržati omogućavanje i promociju ideja  poduzetništva kao i stvaranje novih poslova za žene iz udaljenih područja, dugoročno nezaposlene osobe, osobe sa invaliditetom i etničke manjine posebno u sektoru turizma i poljoprivredne proizvodnje.

Lokalna partnerstva kojima će biti dodijeljeni ovi grantovi moraju demonstrirati razumijevanje svoje uloge u stvaranju poslovnog okruženja i kapacitete za dalje upravljanje šemama dodjele podgrantova (sub-granting) mladim poduzetnicima

Poziv za prijedloge će biti objavljen u martu 2019, nakon čega će na posebnim info-sesijama  biti prezentirani važni detalji poziva.

Podstičemo vas da se registrujete za primanje e-mailova o projektnim aktivnostima koja se odnose na oblast poduzetništva.  

 

Back To Top