skip to Main Content
Preliminarna Rang Lista Javnog Poziva Potencijalnim Korisnicima Bespovratnih Sredstava Za Mjeru Podrške  Investicijama U Prerađivačke Kapacitete I Marketing Poljoprivredno-prehrambenih Proizvoda

Preliminarna rang lista javnog poziva potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Projekat EU4Business finansiran od strane Evropske unije je 29. jula 2019. godine objavio javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Po zatvaranju javnog poziva 9. oktobra 2019. godine, zaprimljeno je ukupno 32 projektna prijedloga. Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje svih prijava po administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna rang lista odabranih prijava za finansiranje putem projekta EU4Business. Preliminarna rang lista je navedena u sljedećoj tabeli:

Redni broj Naziv podnosioca prijave Grad/opština Preliminarna lista korisnika
1 Eko Sir Puđa d.o.o. Livno DA
2 Farmavit d.o.o. Ljubinje DA
3 MI-Trivas d.o.o. Prnjavor DA
4 Milch Produkt Smajić d.o.o. Čelić DA
5 Očuz obrt Visoko DA
6 Pašalić obrt Zenica DA
7 Podrumi Andrija d.o.o. Čitluk DA
8 Podrumi Vukoje 1982 d.o.o. Trebinje DA
9 Poljorad d.o.o. Travnik DA
10 Vimar Groupe d.o.o. Visoko DA
11 Vinarija Jungić Čelinac DA
12 Agripet d.o.o. Brčko NE
13 Bonatura d.o.o. Tešanj NE
14 Casa Mushrooms d.o.o. Banja Luka NE
15 Conte Co d.o.o. Rogatica NE
16 Contendo d.o.o. Vogošća NE
17 Credo Wines d.o.o. Tomislavgrad NE
18 Elmar-aroma care d.o.o. Trebinje NE
19 Erik-Mir d.o.o. Brčko NE
20 Jaffa-komerc d.o.o. Mostar NE
21 Komrad d.o.o. Trebinje NE
22 Marinada d.o.o. Kruševo NE
23 Mesna Industrija Karajić Velika Kladuša NE
24 MI-Trade d.o.o. Čelić NE
25 Mons Produkt d.o.o. Teslić NE
26 Njam Njam d.o.o. Prnjavor NE
27 Sana Vita d.o.o. Prnjavor NE
28 Smrčak d.o.o. Zvornik NE
29 SPD EM Vogošća NE
30 Šumski plod d.o.o. Prozor NE
31 Voćar d.o.o. Brčko NE
32 ZZ “Brka” Brčko Brčko NE

 

Pored objave preliminarne rang liste korisnika na UNDP i Eu4Business web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obavješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi, te preporuke kako unaprijediti svoje prijave za buduće javne pozive.

Na rezultate preliminarne rang liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 14. januar 2020. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat EU4Business

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

 

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna rang lista će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4business.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrane te ruralni razvoj.

Komentariši

Back To Top