skip to Main Content

Tehnička podrška projekta dostupna je za jačanje kapaciteta institucija koje su zadužene za razvoj privatnog sektora u BiH – u izvozno-orijentisanim sektorima, turizmu i poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ruralnom razvoju. Projekat sarađuje sa institucijama na nivou entiteta, distrikta i BiH.

EU4Business projekat direktno sarađuje sa tri sektorska odbora (izvoz, turizam i poljoprivreda) u cilju uklanjanja prepreka za ograničavanje rasta i inovacija, te jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih firmi. Dio tehničke pomoći posvećen je primateljima grantova kako bi se povećala uspješnost njihovih razvojnih projekata.

Izgradnja kapaciteta odnosi se na dizajn i nadgledanje uspješnosti provođenja mjera finansijske podrške iz EU fondova i uključuje sljedeće aspekte:

 • Izgradnju kapaciteta relevantnih institucija;
 • Dizajn Fonda za bespovratnu pomoć;
 • Razvoj okvira za praćenje i ocjenjivanje razvojnih mjera;
 • Izgradnju kapaciteta i drugih relevatnih aktera (GIZ, UNDP i ILO).

Pored toga, u cilju kreiranja boljih uslova i razvoj poslovnog okruženja, ILO će pružiti snažnu tehničku podršku putem implementacije tri globalno prepoznate trening metodologije. Ove trening sesije su usmjerene na razvoj poduzetništva sa fokusom na korisnike i savladavanje dobrih praksi u poslovanju:

 1. Započni i unaprijedi svoju firmu (SIYB);
 2. Gender i poduzetništvo zajedno (GET Ahead Training);
 3. Lokalna partnerstva za zapošljavanje.

KAKO POKRENUTI POSAO I UNAPRIJEDITI POSLOVANJE (SIYB)

Program SIYB spada u najveće globalne programe obuke iz poslovnog menadžmenta i pomaže preduzetnicima da pokrenu i razvijaju posao.

Sastoji se od četiri paketa obuke koji odgovaraju različitim fazama poslovnog razvoja i to:

 1. Kako doći do poslovne ideje (GYB) – pomaže pri razradi konkretne poslovne ideje
 2. Kako pokrenuti posao (SYB) – pomaže u izradi plana poslovanja prihvatljivog za finansiranje
 3. Kako unaprijediti poslovanje (IYB) – pomaže pri razvijanju vještina i planova unapređenja u pogledu kontrole nabavke i zaliha, marketinga, troškova, knjigovodstva, poslovnog planiranja i upravljanja ljudskim resursima.
 4. Proširite svoje poslovanje (EYB) – pomaže preduzetnicima koji su okrenuti rastu da izrade strategiju poslovnog razvoja.

Njegovi korisnici su donatori/vlade, organizacije za razvoj poslovanja/NVO i potencijalni i postojeći poduzetnici.

Zbog svoje jednostavnosti, program SIYB može  se ponavljati i realizovati sa velikim brojem učesnika. Trenutno se u prilagođenom obliku primjenjuje u preko 100 zemalja, a materijali su prevedeni na više od 40 jezika.

Osim toga, ovaj program vam pruža mogućnost da se priključite globalnoj mreži predavača, viših predavača i partnerskih institucija (javnih i privatnih). Njegova prednost jeste sistem izbora, certifikacije i praćenja predavača, čime se obezbjeđuje visok standard stručnosti.

Ukoliko ste zainteresovani za više detalja, molimo da se obratite našem timu u BiH. Sve dodatne kontakt informacije možete naći na internet stranici: www.eu4business.ba ili slanjem maila na e4business@ilo.org

NAŠ POSLOVNI MODEL JE TIMSKI RAD – RAZMJENA MATERIJALA, RAZMJENA ZNANJA

Back To Top