skip to Main Content

Više od 1,6 milion eura bespovratnih sredstava dodijeljeno je za partnerstva koja se bave razvojem turističkih proizvoda, boljim pristupom međunarodnim tržištima i većom upotrebom informacijsko-komunikacijskih alata. *

Odabrano je ukupno 8 projekata razvojnih partnerstava u turizmu na osnovu propozicija iz javnog poziva. Ukupna vrijednost projekata iznosi oko 2 miliona šezdeset i sedam hiljada eura. *

Odabrani su sljedeći projekti:

  • „Osjeti Kozaru“, vodeći aplikant – Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”;
  • „Zelena destinacija u dolini gornjeg toka Sane i Plive, vodeći aplikant – Opština Mrkonjić Grad;
  • “Staza stare pruge”, vodeći aplikant – Regionalna razvojna agencija (REZ);
  • “Sarajevo, grad na otvorenom”, vodeći aplikant – Lupon Ventures d.o.o.
  • “Osvoji Zelenu stazu via Dinarica”, vodeći aplikant – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo;
  • “Osjeti zadovoljstvo boravka u prirodi duž Zelene staze Via Dinarica u Sarajevsko-romanijskoj regiji”, vodeći aplikant – Turistička organizacija Jahorina – Grad Istočno Sarajevo;
  • “Virtualna stvarnost u Perućici”, vodeći aplikant – Javna ustanova Nacionalni park “Sutjeska”;
  • „Ćiro – put svjetske baštine“, vodeći aplikant – Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu – REDAH.

Ovi projekti provode se u sljedeća dva prioriteta za finansiranje:

  • Kulturni turizam na lokacijama sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH (2 projekta)
  • Turizam na otvorenom (Outdoor) na lokacijama duž Via Dinarica zelene linije u BiH (6 projekata).

Više o svakom od navedenih projekata možete pronaći na interaktivnoj mapi projekata.

GIZ provodi dio EU4Business projekta koji je usmjeren na podršku razvoju u sektoru turizma.

*Detalji projekata razvojnih partnerstava u turizmu su još uvijek predmet administrativnih provjera

 

Back To Top