skip to Main Content

Milion šesto trideset tri hiljade eura bespovratnih sredstava dodijeljeno je za partnerstva koja se bave razvojem turističkih proizvoda, boljim pristupom međunarodnim tržištima i većom upotrebom informacijsko-komunikacijskih alata. Odabrano je ukupno 8 razvojnih projekata u turizmu na osnovu propozicija iz javnog poziva.

Ukupna vrijednost projekata iznosi 2 miliona šezdeset sedam hiljada eura.

Odabrani su sljedeći projekti:

  • Osjeti Kozaru, vodeći aplikant – Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA (Prijedor);
  • Zelena destinacija u dolini gornjeg toka Sane i Plive, vodeći aplikant – Opština Mrkonjić Grad (Mrkonjić Grad);
  • Staza stare pruge, vodeći aplikant – Regionalna razvojna agencija REZ (Travnik);
  • Sarajevo, grad na otvorenom, vodeći aplikant – Lupon Ventures d.o.o. (Sarajevo)
  • Osvoji Zelenu stazu via Dinarica, vodeći aplikant – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo (Sarajevo);
  • Osjeti zadovoljstvo boravka u prirodi duž Zelene staze Via Dinarica u Sarajevsko-romanijskoj regiji, vodeći aplikant – Turistička organizacija Jahorina – Grad Istočno Sarajevo (Istočno Sarajevo);
  • Virtualna stvarnost u Perućici, vodeći aplikant – Javna ustanova Nacionalni park Sutjeska (Foča);
  • Ćiro – put svjetske baštine, vodeći aplikant – Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH (Mostar).

Ovi projekti provode se u sljedeća dva prioriteta za finansiranje:

  • kulturni turizam na lokacijama sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH – 2 projekta, ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi: 525,963 eura.
  • turizam na otvorenom (Outdoor) na lokacijama duž Via Dinarica zelene linije u BiH – 6 projekata, ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi: 1,107,396 eura.

Više o svakom od navedenih projekata možete pronaći na interaktivnoj mapi projekata.

GIZ provodi dio EU4Business projekta koji je usmjeren na podršku razvoju u sektoru turizma.

Back To Top