skip to Main Content

GIZ provodi dio EU4Business projekta koji je usmjeren na podršku razvoju u sektoru turizma.

1,5 miliona eura bespovratnih sredstava dostupno je za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, boljim pristupom međunarodnim tržištima i većom upotrebom informaciono-komunikacijskih alata.

Dva prioriteta za finansiranje su: kulturni turizam na lokacijama sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH te turizam na otvorenom (Outdoor) na lokacijama duž Via Dinarica zelene linije u BiH.

Bespovratna sredstva su dostupna isključivo razvojnim partnerstvima u oblasti turizma. To je stoga što se efektivno korištenje projektnih sredstava u sektoru turizma može uspješno provesti samo kroz zajedničke napore i poslovno umrežavanje sektorskih aktera (npr. saradnja između turističkih firmi, operatora, jedinica lokalne samouprave, uprava u parkovima prirode, organizacija za razvoj kulture ili sporta, itd.).

Odabir kvalitetnih i inovativnih projekata u oblasti turizma vršit će se na osnovu propozicija iz javnog Poziva za dostavljanje prijedloga projekata koji je zaključen 01.07.2019. godine. 

Preporučujemo vam da se registrujete kako bi mogli primati e-mailove sa obavještenjima o ovom pozivu.

EU4Business tim će vam slati samo infomacije o projektu i javnim pozivima, a Vaše adrese neće biti proslijeđene trećim stranama, odnosno nekome drugome izvan projekta. Ukoliko više ne želite primati ove informacije, možete se odjaviti tako što ćete kliknuti na unsubscribe dugme na bilo kojem primljenome e-mailu. Također Vas obavještavamo da će Vaše e-mail adrese biti izbrisane iz našeg registra po završetku provođenja EU4Business projekta 2022. godine.

Back To Top