skip to Main Content

GIZ provodi dio EU4Business projekta koji je usmjeren na podršku razvoju u sektoru turizma.

1,5 miliona eura bespovratnih sredstava bilo je dostupno za partnerstva koja se bave razvojem turističkih proizvoda, boljim pristupom međunarodnim tržištima i većom upotrebom informacijsko-komunikacijskih alata.

Dva prioriteta za finansiranje su:

  • kulturni turizam na lokacijama sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH
  • turizam na otvorenom (Outdoor) na lokacijama duž Via Dinarica zelene linije u BiH.

Bespovratna sredstva su omogućena isključivo  za razvojna partnerstva u turizmu. To je stoga što se efektivno korištenje projektnih sredstava u sektoru turizma može uspješno provesti samo kroz zajedničke napore i poslovno umrežavanje sektorskih aktera (npr. saradnja između turističkih firmi, operatora, jedinica lokalne samouprave, uprava u parkovima prirode, organizacija za razvoj kulture ili sporta, itd.).

Odabir kvalitetnih i inovativnih projekata u oblasti turizma izvršen je na osnovu propozicija iz javnog Poziva za dostavljanje prijedloga projekata koji je zaključen 01.07.2019. godine. 

Preporučujemo vam da se registrujete kako bi mogli primati e-mailove sa obavještenjima o ovom pozivu.

EU4Business tim će vam slati samo informacije o projektu i javnim pozivima, a Vaše adrese neće biti proslijeđene trećim stranama, odnosno nekome drugome izvan projekta. Ukoliko više ne želite primati ove informacije, možete se odjaviti tako što ćete kliknuti na unsubscribe dugme na bilo kojem primljenome e-mailu. Također Vas obavještavamo da će Vaše e-mail adrese biti izbrisane iz našeg registra po završetku provođenja EU4Business projekta 2022. godine.

Back To Top