skip to Main Content

GIZ provodi dio EU4Business projekta koji je usmjeren na podršku razvoju u sektoru turizma.

1,5 miliona eura bespovratnih sredstava dostupno je za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, boljim pristupom međunarodnim tržištima i većom upotrebom informaciono-komunikacijskih alata.

Dva prioriteta za finansiranje su: kulturni turizam na lokacijama sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH te turizam na otvorenom (Outdoor) na lokacijama duž Via Dinarica zelene linije u BiH.

Bespovratna sredstva su dostupna isključivo razvojnim partnerstvima u oblasti turizma. To je stoga što se efektivno korištenje projektnih sredstava u sektoru turizma može uspješno provesti samo kroz zajedničke napore i poslovno umrežavanje sektorskih aktera (npr. saradnja između turističkih firmi, operatora, jedinica lokalne samouprave, uprava u parkovima prirode, organizacija za razvoj kulture ili sporta, itd.).

Odabir kvalitetnih i inovativnih projekata u oblasti turizma vršit će se na osnovu propozicija iz javnog Poziva za dostavljanje prijedloga projekata koji je zaključen 01.07.2019. godine. 

Preporučujemo vam da se registrujete kako bi mogli primati e-mailove sa obavještenjima o ovom pozivu.

Back To Top