skip to Main Content
VIDEO U VEZI JAVNOG POZIVA ZA PARTNERSTVA U TURIZMU

VIDEO U VEZI JAVNOG POZIVA ZA PARTNERSTVA U TURIZMU

Video u vezi Javnog poziva za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u turizmu ukratko sumira glavne smjernice i poziva na učešće potencijalne aplikante.

Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata.

Sve aktivnosti koje se finansiraju iz navedenog fonda, moraju se odnositi na jedan od sljedećih prioriteta za finansiranje:

  1. Kulturni turizam u vezi sa UNESCO zaštićenom materijalnom i nematerijalnom baštinom u BiH (kao i onom koja se nalazi na privremenoj listi);
  2. Turizam na otvorenom (Outdoor), duž Via Dinarica zelene linije u BiH.

Kvalificirane i zainteresirane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do ponedjeljka, 01.07.2019. godine do 16:00. Preporučujemo da podnesete svoje aplikacije i nešto ranije da bi izbjegli eventualne tehničke probleme.

Prijedlozi projekata u vezi ovog poziva mogu se dostaviti u skladu sa Smjernicama za aplikante, koje se mogu preuzeti sa sljedeće adrese:

https://eu4business.core-enigma.com/

Komentariši

Back To Top